I Vorgod lægehus følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger for omgang med CPR numre i henhold til GDPR. Samtidig er alle som er ansat i lægehuset underlagt tavshedspligten. Det skal være trygt at være patient i Vorgod lægehus og man kan vide sig sikker på, at de problemer man kommer med ikke kommer udenfor lægehusets 4 vægge

Vi håber derfor også i kan forstå at denne tavshedspligt gælder for jeres børn såfremt de er myndige. Vi kan således ikke udlevere information med mindre vi har et samtykke fra barnet selv.